Pro MK: ZMMP, ZMP1, ZMP2, ZPU2, ZPU-S
  Pro SK a VK: ZM, ZVV1, IGP1, ZPU2, ZPU-S
 Nebo pro všechny rázy: zkoušky záchranářských psů (mimo vytrvalostní),
zkoušky dle MZŘ-IRO (mimo RH-E)


ída čestná

Od 15 měsíců, může být otevřena na všech typech výstava je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene (CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz, Oblastní vítěz). Výjimkou jsou klubové a speciální výstavy, kde výborný 1 z třídy čestné postupuje do soutěže o BOB a BOS.


Třída mimo konkurenci

Od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci.Rozhodčí vypracuje výstavní posudek a stanoví pořadí. Třída mimo konkurenci může být otevřena na klubových a speciálních výstavách.    Pravidla pro zadávání titulů Vítězů speciální výstavy dává Výstavní řád ČMKU a zadávají se tituly Vítěz speciální  výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy a Vítěz speciální výstavy veteránů. Žádný z titulů není nárokový a záleží
    na kvalitě psů a názoru rozhodčího, zda je zadá. Není ale v pravomoci chovatelského klubu rozhodnout, že některý z uvedených titulů nebude zadávat nebo že jej bude vázat na členství v pořadatelském klubu.

Jiné to je u Klubových vítězů. Tam určuje pravidla chovatelský klub a měl by tato pravidla mít uvedena
   ve svých normativech. Je jen na klubu, zda bude zadávat titul Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz a Klubový vítěz
  veteránů nebo zda bude zadávat jen titul Klubový vítěz a zda pro něj bude požadovat další podmínky, např. členství
v pořádajícím klubu.


Od 1.1. 2025 nebude možno předvádět na výstavách jedince s kupírovaným ocasem.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.