ŠAMPIONÁTY OSTATNÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍ


RAKOUSKO
(www.oekv.at)

Rakouský šampion mladých

a) čekatelství šampiona mladých "Jugendsieger" se uděluje ve třídě mladých každému pohlaví zvlášť na výstavách s udělováním CACA (čekatelství Rakouského šampiona)
b) nutno získat 3x Jugendbester nebo 2x Jugendbester ze třídy mladých a 1x CACA z mezitřídy, třídy otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (toto CACA již nelze použít pro uznání titulu Rakouský šampion krásy!)
c) nejméně od 2 různých rozhodčích
d) ve věku psa 9 - 24 měsíců
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů !

Rakouský šampion

a) CACA a res. CACA se uděluje v mezitřídě, ve třídě otevřené a šampionů každému pohlaví zvlášť na výstavách: mezinárodní, národní a klubová v Rakousku
b) nutno získat 4x CACA v rozpětí nejméně rok a den (z toho 2x z mezinárodní výstavy)
c) nejméně od 3 různých rozhodčích

Pokud získáte tento šampionát, můžete se v Rakousku hlásit už jen do třídy šampionů!
Pozn.: na držitele res. CACA přechází CACA jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC, má již od ÖKV udělen titul Rakouského šampiona.

NĚMECKO (www.vdh.de) 

Německý šampion mladých

a) 3x titul čekatelství "Deutscher Jugend-Champion (VDH)" ze třídy mladých (do 18 měsíců), zadává se každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy

Pozn.: na držitele Res.“Deutscher Jugend-Champion“ přechází čekatelsví Deutscher Jugend-Chanpion jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě čekatelství, má již od VDH udělen titul Německého junior šampiona

Německý šampion

a) 5 čekatelství CAC VDH, z toho minimálně tři z mezinárodních nebo národních výstav
b) mezi udělením prvního a posledního čekatelství musí uplynout 12 měsíců
c) čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
d) čekatelství z výstavy VDH-Bundessieger a VDH-Europasieger platí za dvě
e) zadává se v mezitřídě, třídě otevřené a třídě šampionů pro psy a feny zvlášť

Pozn.: na držitele res. CAC VDH přechází CAC VDH jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě CAC VDH, má již od VDH udělen titul Německého šampiona

Německý veterán šampion

a) 3 čekatelství „German Veteran Champion VDH“, z mezinárodních nebo národních výstav, věk nejméně 8 let
c) čekatelství musí být udělena nejméně třemi různými rozhodčími
e) zadává se ve tŕídé veteránů pro psy a feny zvlášť

Pozn.: na držitele Res.“ German Veteran Champion“ přechází čekatelsví German Veteran Champion jen v případě, že v pes, který obdržel ve stejné třídě čekatelství, má již od VDH udělen titul Německého veterán šampiona

ŠVÝCARSKO (ww.skg.ch) 

Švýcarský šampion

a)3x CAC

b) alespoň 2 z mezinárodní výstavy

c) mezi prvním a posledním CAC musí uplynout alespoň rok a jeden den

Pozn.: do třídy šampionů lze hlásit i psy s titulem „klubový vítěz“, „národní vítěz“

MAĎARSKO (www.kennelclub.hu)

Maďarský šampion mladých

a) 3x titul HPJ (Hungaria Prima Junior) ze třídy mladých (do 18 měsíců)
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy

Maďarský šampion

a) 4x CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní nebo šampionů, uděluje se každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den

Maďarský Grand šampion

a) 4x CAC výhradně ze třídy šampionů a nejméně 1x BOB
b) nejméně od dvou různých rozhodčích

c) pes již musí mít titul Maďarský šampion

Maďarský Show šampion

a) 6x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 3x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméněrok a jeden den

Maďarský šampion veteránů

a) 3x CAC ze třídy veteránů
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) nejméně 1x CAC musí být z mezinárodní výstavy nebo klubové

SLOVINSKO (www.kinoloska.si)

Slovinský šampion mladých

a) 3x Vítěz mladých (PRM) na národní/mezinárodní výstavě, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 24 měsíců psa v mezitřídě, každému pohlaví zvlášť (tento potom již nelze použít na titul Slovinský šampion)
b) od tří různých rozhodčích
c) 1x z výstavy mezinárodní
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Slovinský šampion

a) 5x CAC udělený v mezitřídě, ve třídě otevřené nebo šampionů každému pohlaví zvlášť
b) od pěti různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy a jednou ze speciální výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den
e) pes musí být starší 24 měsíců

Slovinský Grand šampion

a) 4x CAC udělený ve třídě šampionů každému pohlaví zvlášť
b) od 3 různých rozhodčích
c) nejméně 3x z mezinárodní výstavy, z toho jeden musí být spojen s titulem BOB

Slovinský veterán šampion

a) 3x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů na mezinárodní/národní výstavé
b) od 3 různých rozhodčích

c) nejméně 1x z mezinárodní výstavy

Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

CHORVATSKO (www.hks.hr) 

Chorvatský šampion mladých

a) 3x titul Prvak mladich ze třídy mladých každému pohlaví zvlášť, 1x lze nahradit titulem CAC získaným do 18 měsíců psa
b) nejméně od dvou různých rozhodčích
c) typ výstavy není určen

Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Chorvatský šampion

a) 4x CAC udělený v mezitřídě, ve třídě otevřené nebo šampionů každému pohlaví zvlášť
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 2x z mezinárodní výstavy
d) není omezeno časově

Chorvatský veterán šampion

a)3x Vítěz veteránů
b) nejméně od 2 různých rozhodčích
Titul neopravňuje k zařazení psa do třídy šampionů!

Absolutní chorvatský šampion

-pro pracovní plemena, uděluje se po získání titulu Chorvatský šampion a Chorvatský šampion práce

RUMUNSKO (www.ach.ro)

Rumunský šampion mladých

a) 2x titul CAJC
b) nejméně od 2 různých rozhodčích
c) 1x z výstavy mezinárodní

Rumunský šampion

a) 3x CAC
b) nejméně od 3 různých rozhodčích
c) 1x CAC z mezinárodní, 1x CAC z národní/klubové, 1x CAC ze šampionátové výstavy
d) nejméně za 7 měsíců

Rumunský šampion „cum laudae“

a) 2x CACL ze třídy šampionů
b) pes musí být již Rumunský šampion

Rumunský veterán šampion

a) 2x CAC ze třídy veteránů
b) pes musí být již Rumunský šampion

SAN MARINO (www.kennelclubsanmarino.com) 

Junioršampion San Marina

a)2x Výborný 1 ve třídě mladých
b) není časově omezeno

Šampion San Marina

a) 3x CAC z mezitřídy, otevřené nebo šampionů
b) mezi prvním a posledním CAC rozestup alespoň 6 měsíců

c) od 3 různých rozhodčích

nebo na mezinárodní výstavě: 2x CAC, od 2 rozhodčí, rozestup 6 měsíců

Grandšampion San Marina

a)3x CAC ze třídy šampionů (alespoň 1 z mezinárodky, 1 společně s BOB z mezinárodky)

b) alespoň 2 CAC od 2 rozhočích
b) není časově omezeno

LUCEMBURSKO (www.uchl.lu) 

Junior šampion Lucemburska

a) 1x vítězství na mezinárodní výstavě ve třídě mladých (CACIB Luxembourg)

V Lucembursku opravňuje k nástupu do třídy šampionů, v jiných zemích NE!

Šampion Lucemburska

a) 2x CAC ze třídy otevřené od dvou různých rozhodčích v průběhu 2  let, minimálně 1 CAC musí být z mezinárodní výstavy, druhý může být z výstavy klubové
b) nebo 1x CAC získaný na mezinárodní výstavě ve třídě šampionů

SRBSKO (www.ksrs.org.rs) 

Srbský junior šampion

a) 1x CAJC ve třídě mladých

Srbský šampion

a) 2x CAC z mezitřídy, otevřené nebo 1x CAC ze třídy šampionů

BELGIE (www.srsh.be) 

Šampion Belgie

a) 4x CAC, který se zadává ve třídě otevřené i šampionů
b) nejméně od tří různých rozhodčích
c) nejméně 1x z mezinárodní výstavy
d) mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok
c) CAC získaný na výstavě organizované Royal Society St. Huberts platí za dva (ale ne vícekrát než jednou!)
Pozn.: pozor, organizátorů výstav je více!

HOLANDSKO (www.raadvanbeheer.nl) 

Holandský šampion

a)4x CAC ze třídy mladých, otevřené,pracovní nebo šampionů

b) 4x res.CAC mohou nahradit 1x CAC

c) alespoň od 2 různých rozhodčích

d) poslední CAC musí pes dostat nejdříve ve věku 27 měsíců

Pozn.: pokud je jeden z titulů CAC získán na výstavě v Amsterodamu, postačí celkem 3x CAC; totéž platí o titulu CAC z klubové výstavy

ITÁLIE (www.enci.it) 

Šampion Itálie

CC (obdoba CAC) se nezadává ve třídě šampionů, o jeden CC soutěží vítězové tříd otevřené a mezitřídy, psi a feny zvlášť, je třeba 6x CC (2x z mezinárodní, 2x z národní a 2x ze speciální nebo klubové výstavy)

MONAKO (www.monacokennelclub.com) 

Monacký šampion krásy

a)2x CAC ze třídy otevřené nebo pracovní

b) rozestup alespoň rok a jeden den

MONTE CARLO (www.monacokennelclub.com) 

Šampion Monte Carla

2x CAC od 2 různých rozhodčích (pes s titulem šampion MUSÍ být vystavován ve třídě šampionů)

FRANCIE (www.scc.asso.fr) 

Šampion Francie

CACS se zadává pouze ve třídě otevřené, je třeba 3x CACS, nejméně 1x z National elevage nebo Championat se France, 1x z Klubové speciální výstavy a 1x z výstavy mezinárodní

ŘECKO (www.koe.gr) 

Šampion Řecka (šampionát mladých nemají)

Pes potřebuje 3x CAC od tří různých rozhodčích. Pro pracovní plemena nutno doložit zkoušku. Čas není nijak omezen. O jeden CAC soutěží vítězové otevřené, pracovní a šampionů (mezitřídu zatím nevedou).

ŠPANĚLSKO (www.rsce.es) 

Španělský šampion

CAC získaný na výstavě v Madridu (psi, kteří nejsou ze Španělska, jej mohou získat jen ve třídě otevřené)

PORTUGALSKO (www.cpc.pt) 

Šampion Portugalska

a) 4x CAC
b) 1x CAC z povinné MVP výstavy - CAC-CQ (pořádají se jen dvě do roka v zemi!) a 1x nejméně výborná z povinné klubové výstavy nebo opačně (pak je CAC-CQ z klubové výstavy a nejméně výborná z povinné MVP) + 2x CAC z další dvou výstav - z toho 1x mezinárodní
c) od nejméně tří rozhodčích
d) CAC se ve třídě šampionů neuděluje! Vítězové třídy otevřené a mezitřídy (příp. tř. pracovní) soutěží jen o jeden CAC !

DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, GRUZIE, IZRAEL, KYPR, LITVA, LOTYŠSKO, NORSKO, RUSKO, ŠVÉDSKO A UKRAJINA

V těchto dvanácti státech má ČMKU uzavřené reciproční dohody o zjednodušených podmínkách pro přiznání junior šampionátů krásy a šampionátů krásy. Jedinou podmínkou je, že máte se svým psem splněného svého národního junior šampiona či národního šampiona krásy.

Junior šampion

1x CAJC ze třídy mladých při splnění výše uvedené podmínky

Šampion

1x CAC z kterékoliv třídy (mezitřída, otevřená, šampionů/vítězů), pokud má pes šampiona z některé země smluvních partnerů viz. nadpis. Zde neplatí nahrazení CAC Res.CAC. Na výstavě nesmí posuzovat rozhodčí ze země, ze které pes/fena pochází! 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.