Zkoušky jsou institucionálně pořádaná ověření schopností konkrétního psa, jejichž výsledkem je dosažení určitého stupně. V České republice existuje mnoho zkušebních řádů, kterým se psovod a jeho pes mohou podrobit. PodleZkušebního řádu pro sportovní výcvik psů (NZŘ) může pes skládat zkoušky v podstatě od 10 měsíců věku (Zkouška základní ovladatelnosti). Tento řád umožňuje v různých stupních také zkoušky z všestranného výcviku, zkoušky psa stopaře a zkoušky psa obranáře. V ČR také lze skládat zkoušky podle Mezinárodního zkušebního řádu (IPO), který umožňuje složit například Mezinárodní zkoušku pracovního psa ve třech stupních a mezinárodní zkoušku psa stopaře. Mimo tyto řády u nás existují ještě Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (SchH/VPG), který mimo jiné umožňuje zkoušku z pachových prací, i Kynologická jednota Brno má svůj vlastní zkušební řád poskytující možnost složit zkoušky pasení. Pro potřeby psovodů záchranných sborů máme Zkušební řád Svazu záchranných brigád České republiky, přezkušující schopnosti psa při záchranných a lavinových pracích. Specializovaný kynologický svaz TART rovněž disponuje vlastním zkušebním řádem.

http://www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm

Copyright © 2014. All Rights Reserved.