zima
 Zdravíme všechny členy pobočky v novém roce 2023.
 Připomínáme stávajícím členům, že pro obnovení členství na rok 2023 je nutné zaplatit členský příspěvek do 31.1.2023,
 jinak členství dle stanov zaniká a o opětovném přijetí za člena  bude rozhodovat výbor pobočky. Členský příspěvek ve výši 
 600,- Kč zaplaťte na číslo účtu 2000543813/2010 pod VS vašeho tel. čísla a SS 111.
 
Nové zájemce o členství v naší pobočce upozorňujeme, že je potřeba nejdříve poslat přihlášku ke členství na  e-mailovou 
 adresu předsedy, následně Vaši žádost projedná výbor a teprve potom budete vyzváni k zaplacení  členského příspěvku.
  přihláška ke stažení:  pdf velka

Copyright © 2014. All Rights Reserved.